Manifesto

Close to Monday musik är en guide för människor som
är på en resa, utforska sig själva eller omvärlden.

Vi möter en ensam pilgrim, som är på väg att inleda
en ny resa och bjuder in oss att gå med henne.
DE
EN
european
synthpop band